Informasi, Komunikasi dan Silaturahmi

Posts tagged “halal

Nafkah yang Halal

>> Pada hakikatnya orang yang mempunyai sifat tawakal adalah orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, yakin hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada manusia dalam segala macam persoalan. (lebih…)

Iklan